Извештај за наменски потрошени средства од даночно ослободување

Денес поднесовме извештај за наменски потрошени средства од даночно ослободување за Мечувалечката федерација на Северна Македонија, како и за клубовите на кои им се доделени ваучери за 2021 година. Извештајот е поднесен до Агенцијата за млади и спорт.

Комплетниот извештај се наоѓа на следниот линк:

Извештај за наменски потрошени средства