19.03.2021: Родова еднаквост и надминување на родовите стереотипи во спортот

Претседателот на Владата Зоран Заев, заедно со Силвија Митевска, советничка на премиерот за спорт, Наумче Мојсовски, директор на Агенцијата за млади и спорт, Ленче Алексовска-Величковска, деканка на Факултетот за физичко образование, спорт и здравјe, и Пулексенија Јованоска, спортистка, денеска учествуваа на настанот „Родова еднаквост во спортот”.

Continue reading “19.03.2021: Родова еднаквост и надминување на родовите стереотипи во спортот”