Куп Владимир Шуманов

U-12 Men’s Epee
Sunday, March 17, 2024 – 3:00 PM

Final Results

PlaceNameMember #Club(s)Country
1MOJSOV Vango MK ESKRIM MKD 
2MILOSHEV Damjan24102012000 MK POBEDNIK MKD 
3TTERZISKI Luka29012013000 MK VITEZ MKD 
3TSHAREVSKI David MK RABOTNICKI MKD 

U-14 Men’s Epee
Sunday, March 17, 2024 – 2:00 PM

Final Results

PlaceNameMember #Club(s)Country
1MICEV Vito17122010000 MK ESKRIM MKD 
2PETROVSKI Maksim06012010000 MK RABOTNICKI MKD 
3TALEKSOSKI Jovan29012011000 MK VITEZ MKD 
3TMOJSOV Vango MK ESKRIM MKD 
5KRSTEVSKI Gorjan25042010000 MK POBEDNIK MKD 
6TRPESKI Martin18032011000 MK ESKRIM MKD 

U-14 Women’s Epee
Sunday, March 17, 2024 – 2:00 PM

Final Results

PlaceNameMember #Club(s)Country
1PASHOSKA Lina31082011000 MK BOREC MKD 
2KRSTEVSKA Kalina22032011000 MK RABOTNICKI MKD 
3TMOELDERS Luna21022011000 MK ESKRIM MKD 
3TTRENDAFILOVА Ema MK ESKRIM MKD 
5SUZER Indzhi25052012000 MK ESKRIM TUR 

unior Men’s Epee
Sunday, March 17, 2024 – 12:00 PM

Final Results

PlaceNameMember #Club(s)Country
1DAMJANOSKI Petar06032008000 MK ESKRIM MKD 
2SRBINOSKI Petar13072004000 MK BOREC MKD 
3TTODOROVSKI Matej01112007000 MK ESKRIM MKD 
3TTRPKOVSKI Pavel01012007000 MK ESKRIM MKD 
5VELICHKOSKI Jovan30082004000 MK ESKRIM MKD 
6AYOTTE James20022010000 MK BOREC USA 
7BUNDALESKI Ognen17012008000 MK ESKRIM MKD 
8SRBINOSKI Daniel03092007000 MK VITEZ MKD 
9KOCHEV Kalin27082009001 MK RABOTNICKI MKD 
10DESPOTOVSKI Aleksa27062005000 MK ESKRIM MKD 
11HASANI Olt  FIE 

Junior Women’s Epee
Sunday, March 17, 2024 – 12:00 PM

Final Results

PlaceNameMember #Club(s)Country
1KOCEVSKA Neda15122006000 MK ESKRIM MKD 
2DAMJANOSKA Iskra06032006000 MK ESKRIM MKD 
3TSERAFIMOV Pela05042007000 MK BOREC MKD 
3TBLAZEVSKA Dafina12052007000 MK ESKRIM MKD 
5SULEJMANI Era15082008000 MK VITEZ MKD 
6TRPKOVSKA Mila01012006000 MK ESKRIM MKD 
7IGNJATOVSKA Lina02032007000 MK POBEDNIK MKD 
8ANDREESKA Anja07082009000 MK VITEZ MKD 
9RISTESKA Mishela26072007000 MK ESKRIM MKD 
10GJORGJIEVSKA Andrea23062009000 MK VITEZ MKD 
11DZHAMBAZOVSKA Klara21082007000 MK ESKRIM MKD 

Senior Men’s Epee
Sunday, March 17, 2024 – 9:00 AM

Final Results

PlaceNameMember #Club(s)Country
1ALEKSANDROVSKI Matej16092002000 MK RABOTNICKI MKD 
2TRPKOVSKI Pavel01012007000 MK ESKRIM MKD 
3TBUNDALESKI Ognen17012008000 MK ESKRIM MKD 
3TTODOROVSKI Matej01112007000 MK ESKRIM MKD 
5ALEKSANDROVSKI Marjan12031955000 MK POBEDNIK MKD 
6ALEKSANDROVSKI Tomi09081958000 MK RABOTNICKI MKD 
7SRBINOSKI Petar13072004000 MK BOREC MKD 
8DAMJANOSKI Petar06032008000 MK ESKRIM MKD 
9RISTOSKI Sasho02041968000 MK VITEZ MKD 
10VELICHKOSKI Jovan30082004000 MK ESKRIM MKD 
11ESSA Mihail28082002000 MK POBEDNIK MKD 
12DESPOTOVSKI Aleksa27062005000 MK ESKRIM MKD 
13SRBINOSKI Daniel03092007000 MK VITEZ MKD 
14GUGUCHESKI Dimitar02052001000 MK ESKRIM MKD 

Senior Women’s Epee
Sunday, March 17, 2024 – 10:00 AM

Final Results

PlaceNameMember #Club(s)Country
1BLAZEVSKA Dafina12052007000 MK ESKRIM MKD 
2KOCEVSKA Neda15122006000 MK ESKRIM MKD 
3TIGNJATOVSKA Lina02032007000 MK POBEDNIK MKD 
3TDAMJANOSKA Iskra06032006000 MK ESKRIM MKD 
5TRPKOVSKA Mila01012006000 MK ESKRIM MKD 
6SERAFIMOV Pela05042007000 MK BOREC MKD 
7BOZIN Jelica MK POBEDNIK MKD 
8SULEJMANI Era15082008000 MK VITEZ MKD 
9MILOSHEVSKA Sonja18112005000 MK POBEDNIK MKD