Куп на Северна Македонија – Млади категории 2020

И покрај тешките услови поради пандемијата, успеавме да до одржиме Купот на Северна Македонија за млади категории. Да се надеваме дека следната година ќе биде масовен, како ипорано.

Kup na Makedonija
Final Results
Place Name Club(s) Country
1 ALEKSANDROVSKI Matej MK RABOTNICKI MKD
2 SRBINOSKI Petar MK BOREC MKD
3T STOJKOVSKI Andrej MK BOREC MKD
3T VELICKOVSKI Jovan MK ESKRIM MKD
5 NIKOLOVSKI Nikola MK ESKRIM MKD


Round #1 – Pool – Round Seeding
Seed Name Club(s) Country Status
1 VELICKOVSKI Jovan ESKRIM MKD
2 NIKOLOVSKI Nikola ESKRIM MKD
3 STOJKOVSKI Andrej BOREC MKD
4 SRBINOSKI Petar BOREC MKD
5 ALEKSANDROVSKI Matej RABOTNICKI MKD

Round #1 – Pool – Scores
Pool #1
# 1 2 3 4 5 V V/M TS TR Ind
VELICKOVSKI Jovan
ESKRIM / MKD
1 D3 D2 D1 V5 1 0.25 11 19 -8
NIKOLOVSKI Nikola
ESKRIM / MKD
2 V5 V5 D2 D2 2 0.50 14 16 -2
STOJKOVSKI Andrej
BOREC / MKD
3 V5 D3 V5 D2 2 0.50 15 16 -1
SRBINOSKI Petar
BOREC / MKD
4 V5 V5 D4 D4 2 0.50 18 13 +5
ALEKSANDROVSKI Matej
RABOTNICKI / MKD
5 D4 V5 V5 V5 3 0.75 19 13 +6
Referee(s):
ALEKSANDROVSKI Tomi
RABOTNICKI / MKD
STOJANOVIC Zoran
VARDAR / MKDRound #2 – DE – Round Seeding
Seed Name Club(s) Country V V/M TS TR Ind Status
1 ALEKSANDROVSKI Matej RABOTNICKI MKD 3 0.75 19 13 +6 Advanced
2 SRBINOSKI Petar BOREC MKD 2 0.50 18 13 +5 Advanced
3 STOJKOVSKI Andrej BOREC MKD 2 0.50 15 16 -1 Advanced
4 NIKOLOVSKI Nikola ESKRIM MKD 2 0.50 14 16 -2 Advanced
5 VELICKOVSKI Jovan ESKRIM MKD 1 0.25 11 19 -8 Advanced

Round #2 – DE – Scores
Table of 8 Semi-Finals Finals
(1) ALEKSANDROVSKI Matej
RABOTNICKI / MKD (1) ALEKSANDROVSKI Matej
(8) -BYE-
(1) ALEKSANDROVSKI Matej
(5) VELICKOVSKI Jovan 15 – 2
ESKRIM / MKD (4) VELICKOVSKI Jovan
(4) NIKOLOVSKI Nikola 15 – 9
ESKRIM / MKD (1) ALEKSANDROVSKI Matej
(3) STOJKOVSKI Andrej 15 – 11
BOREC / MKD (3) STOJKOVSKI Andrej
(6) -BYE-
(2) SRBINOSKI Petar
(7) -BYE- 15 – 9
(2) SRBINOSKI Petar
(2) SRBINOSKI Petar
BOREC / MKD

Kup na Makedonija
Final Results
Place Name Club(s) Country
1 TRPKOVSKA Mila MK ESKRIM MKD
2 BLAZEVSKA Dafina MK ESKRIM MKD
3 MILOSHEVSKA Sonja MK POBEDNIK MKD


Round #1 – Pool – Round Seeding
Seed Name Club(s) Country Status
1 TRPKOVSKA Mila ESKRIM MKD
2 BLAZEVSKA Dafina ESKRIM MKD
3 MILOSHEVSKA Sonja POBEDNIK MKD

Round #1 – Pool – Scores
Pool #1
# 1 2 3 V V/M TS TR Ind
BLAZEVSKA Dafina
ESKRIM / MKD
1 V5 D3 1 0.50 8 5 +3
MILOSHEVSKA Sonja
POBEDNIK / MKD
2 D0 D3 0 0.00 3 10 -7
TRPKOVSKA Mila
ESKRIM / MKD
3 V5 V5 2 1.00 10 6 +4
Referee(s):
ALEKSANDROVSKI Marjan
POBEDNIK / MKDRound #2 – DE – Round Seeding
Seed Name Club(s) Country V V/M TS TR Ind Status
1 TRPKOVSKA Mila ESKRIM MKD 2 1.00 10 6 +4 Advanced
2 BLAZEVSKA Dafina ESKRIM MKD 1 0.50 8 5 +3 Advanced
3 MILOSHEVSKA Sonja POBEDNIK MKD 0 0.00 3 10 -7 Advanced

Round #2 – DE – Scores
Semi-Finals Finals
(1) TRPKOVSKA Mila
ESKRIM / MKD (1) TRPKOVSKA Mila
(4) -BYE-
(1) TRPKOVSKA Mila
(3) MILOSHEVSKA Sonja 15 – 12
POBEDNIK / MKD (2) BLAZEVSKA Dafina
(2) BLAZEVSKA Dafina 15 – 5
ESKRIM / MKD

Kup na Makedonija
Final Results
Place Name Club(s) Country
1 SRBINOSKI Petar MK BOREC MKD
2 NIKOLOVSKI Nikola MK ESKRIM MKD
3T TRPKOVSKI Pavel MK ESKRIM MKD
3T VELICKOVSKI Jovan MK ESKRIM MKD
5 TODOROVSKI Matej MK ESKRIM MKD


Round #1 – Pool – Round Seeding
Seed Name Club(s) Country Status
1 SRBINOSKI Petar BOREC MKD
2 NIKOLOVSKI Nikola ESKRIM MKD
3 TRPKOVSKI Pavel ESKRIM MKD
4 VELICKOVSKI Jovan ESKRIM MKD
5 TODOROVSKI Matej ESKRIM MKD

Round #1 – Pool – Scores
Pool #1
# 1 2 3 4 5 V V/M TS TR Ind
NIKOLOVSKI Nikola
ESKRIM / MKD
1 D0 V5 D1 V5 2 0.50 11 15 -4
VELICKOVSKI Jovan
ESKRIM / MKD
2 V5 V5 D1 D4 2 0.50 15 12 +3
TRPKOVSKI Pavel
ESKRIM / MKD
3 D2 D2 D3 V5 1 0.25 12 16 -4
SRBINOSKI Petar
BOREC / MKD
4 V5 V5 V5 V5 4 1.00 20 6 +14
TODOROVSKI Matej
ESKRIM / MKD
5 D3 V5 D1 D1 1 0.25 10 19 -9
Referee(s):
STOJANOVIC Zoran
VARDAR / MKDRound #2 – DE – Round Seeding
Seed Name Club(s) Country V V/M TS TR Ind Status
1 SRBINOSKI Petar BOREC MKD 4 1.00 20 6 +14 Advanced
2 VELICKOVSKI Jovan ESKRIM MKD 2 0.50 15 12 +3 Advanced
3 NIKOLOVSKI Nikola ESKRIM MKD 2 0.50 11 15 -4 Advanced
4 TRPKOVSKI Pavel ESKRIM MKD 1 0.25 12 16 -4 Advanced
5 TODOROVSKI Matej ESKRIM MKD 1 0.25 10 19 -9 Advanced

Round #2 – DE – Scores
Table of 8 Semi-Finals Finals
(1) SRBINOSKI Petar
BOREC / MKD (1) SRBINOSKI Petar
(8) -BYE-
(1) SRBINOSKI Petar
(5) TODOROVSKI Matej 15 – 8
ESKRIM / MKD (4) TRPKOVSKI Pavel
(4) TRPKOVSKI Pavel 15 – 10
ESKRIM / MKD (1) SRBINOSKI Petar
(3) NIKOLOVSKI Nikola 15 – 11
ESKRIM / MKD (3) NIKOLOVSKI Nikola
(6) -BYE-
(2) NIKOLOVSKI Nikola
(7) -BYE- 15 – 13
(2) VELICKOVSKI Jovan
(2) VELICKOVSKI Jovan
ESKRIM / MKD

Kup na Makedonija
Final Results
Place Name Club(s) Country
1 TRPKOVSKA Mila MK ESKRIM MKD
2 BLAZEVSKA Dafina MK ESKRIM MKD
3 MILOSHEVSKA Sonja MK POBEDNIK MKD


Round #1 – Pool – Round Seeding
Seed Name Club(s) Country Status
1 BLAZEVSKA Dafina ESKRIM MKD
2 MILOSHEVSKA Sonja POBEDNIK MKD
3 TRPKOVSKA Mila ESKRIM MKD

Round #1 – Pool – Scores
Pool #1
# 1 2 3 V V/M TS TR Ind
BLAZEVSKA Dafina
ESKRIM / MKD
1 V5 V5 2 1.00 10 4 +6
TRPKOVSKA Mila
ESKRIM / MKD
2 D3 V5 1 0.50 8 6 +2
MILOSHEVSKA Sonja
POBEDNIK / MKD
3 D1 D1 0 0.00 2 10 -8
Referee(s):
ALEKSANDROVSKI Marjan
POBEDNIK / MKDRound #2 – DE – Round Seeding
Seed Name Club(s) Country V V/M TS TR Ind Status
1 BLAZEVSKA Dafina ESKRIM MKD 2 1.00 10 4 +6 Advanced
2 TRPKOVSKA Mila ESKRIM MKD 1 0.50 8 6 +2 Advanced
3 MILOSHEVSKA Sonja POBEDNIK MKD 0 0.00 2 10 -8 Advanced

Round #2 – DE – Scores
Semi-Finals Finals
(1) BLAZEVSKA Dafina
ESKRIM / MKD (1) BLAZEVSKA Dafina
(4) -BYE-
(1) TRPKOVSKA Mila
(3) MILOSHEVSKA Sonja 15 – 13
POBEDNIK / MKD (2) TRPKOVSKA Mila
(2) TRPKOVSKA Mila 15 – 7
ESKRIM / MKD

Kup na Makedonija
Final Results
Place Name Club(s) Country
1 TODOROVSKI Matej MK ESKRIM MKD
2 TRPKOVSKI Pavel MK ESKRIM MKD


Round #1 – Pool – Round Seeding
Seed Name Club(s) Country Status
1 TODOROVSKI Matej ESKRIM MKD
2 TRPKOVSKI Pavel ESKRIM MKD

Round #1 – Pool – Scores
Pool #1
# 1 2 V V/M TS TR Ind
TODOROVSKI Matej
ESKRIM / MKD
1 V5 1 1.00 5 4 +1
TRPKOVSKI Pavel
ESKRIM / MKD
2 D4 0 0.00 4 5 -1Round #2 – DE – Round Seeding
Seed Name Club(s) Country V V/M TS TR Ind Status
1 TODOROVSKI Matej ESKRIM MKD 1 1.00 5 4 +1 Advanced
2 TRPKOVSKI Pavel ESKRIM MKD 0 0.00 4 5 -1 Advanced

Round #2 – DE – Scores
Finals
(1) TODOROVSKI Matej
ESKRIM / MKD (1) TODOROVSKI Matej
(2) TRPKOVSKI Pavel 15 – 11
ESKRIM / MKD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *