Olimpici Grand Prix 3

Olimpici Grand Prix 3

На 24, 25 и 26 јануари, нашите млади мечувалки и мечувалци ќе учествуваат на турнирот Olimpici Grand Prix3 во Будимпешта. Да им посакаме спортска среќа на

Неда Коцевска
Дафина Блажевска

Матеј Тодоровски
Петар Дамјаноски
Огнен Бундалески
Симон Божиновски


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *